Bu vebsaytın Yaşıl Elm platforması ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur! Yaşıl Elm platformasının bütün yazılarını bərpa edə bilmədikləri üçün, bu vebsayt istifadəyə verilib.

Press ESC to close

Maksvellin şeytanı

Düşüncə təcrübələrini çoxumuz bilirik. Düşüncə təcrübələrinin əsas məqsədi təcrübənin mümkün olan nəticələrini əvvəlcədən bilə bilməkdir. Çoxumuz “Şrödingerin…