Bu vebsaytın Yaşıl Elm platforması ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur! Yaşıl Elm platformasının bütün yazılarını bərpa edə bilmədikləri üçün, bu vebsayt istifadəyə verilib.

Press ESC to close

Təkamül

Biologiyada Yer kürəsinin biosferasının, onu ayrı-ayrı növlərinin tarixi inkişafını təhlil edən ideya və konsepsiyaların cəmi.