Bu vebsaytın Yaşıl Elm platforması ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur! Yaşıl Elm platformasının bütün yazılarını bərpa edə bilmədikləri üçün, bu vebsayt istifadəyə verilib.

Press ESC to close

Nəzəriyyələr

Mövcud reallığı əks etdirən və onun amilləri arasındakı əlaqələri göstərən idrak nəticəsi.