Bu vebsaytın Yaşıl Elm platforması ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur! Yaşıl Elm platformasının bütün yazılarını bərpa edə bilmədikləri üçün, bu vebsayt istifadəyə verilib.

Press ESC to close

Genetika

Orqanizmlərin genlərini, irsiyyət və gen dəyişkənliyini öyrənən biologiyanın bir sahəsi.