Bu vebsaytın Yaşıl Elm platforması ilə birbaşa əlaqəsi yoxdur! Yaşıl Elm platformasının bütün yazılarını bərpa edə bilmədikləri üçün, bu vebsayt istifadəyə verilib.

Press ESC to close

Biokimya

Canlı orqanizmlərdəki maddələrin kimyəvi tərkibini və xassələrini, onların çevrilmələrini, kimyəvi prosesləri və maddələr mübadiləsini öyrənən elm sahəsi.